Tussen 21 en 26 februari zijn er graafwerkzaamheden t.h.v. Kanaalpark 140. Hiervan kunnen auto's hinder ervaren. Voetgangers en fietsers kunnen er sowieso langs.

 

Werkzaamheden Kanaalpark feb

Bij lage temperaturen en vocht in de lucht kan het glad zijn op straat. Daarom strooit de gemeente bij kans op gladheid doorgaande wegen en fietspaden, bruggen en kruispunten uit voorzorg. Ook bij plotselinge ijzel en sneeuw trekt de strooiploeg er op uit. Valt er veel sneeuw, dan zet de gemeente bovendien sneeuwschuivers in.

Het kan maar zo zijn dat je als ondernemer zelf kiest om te laten sneeuwschuiven en strooien om de bereikbaarheid van je bedrijf te garanderen.

De afgelopen maanden is de BTV Lammenschansdriehoek betrokken geweest bij het onderzoek naar de warmtetransitie in de Lammenschansdriehoek te Leiden. Doel van het onderzoek was om te komen tot een marsroute naar een aardgasvrije toekomst voor de Lammenschansdriehoek.Adviesbureau Over Morgen heeft de mogelijkheden geïnventariseerd en heeft de rapportage aan de gemeente Leiden opgeleverd. 

Afgelopen week is er een bijeenkomst geweest over een nieuw te ontwikkelen parkeervisie. Het bureau dat ingehuurd is door de gemeente, roept de ondernemers op om input te geven t.a.v. een “vernieuwd” parkeerbeleid. E.e.a. is wel een beetje op korte termijn, want de input is gewenst voor 1 december.

Voor de toekomst, Leiden in 2040, moeten we nu al vooruit kijken. Hoe wonen we straks? Parkeren we in 2040 nog voor de deur of moet de auto de stad uit voor een gezonde leefomgeving? Hoe voorkomen we wateroverlast en hittestress? En hoe zorgen we er voor dat een groeiende stad als Leiden ook in de toekomst een stad is waar iedereen zich thuis voelt? Hiervoor werkt Leiden aan een toekomstvisie voor de stad: de Omgevingsvisie Leiden 2040.

Leiden is een aantrekkelijke stad. De behoefte aan woningen is hier groot. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om een referentiekader vast te stellen voor alle lopende en nieuwe woningbouwinitiatieven in de stad.

Op dinsdagmiddag 26 juni organiseren we weer een bijeenkomt voor onze leden, ditmaal bij het Crown Business Center Lammenschans aan de Pompoenweg met een borrel en barbecue!

Om in de toekomst voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen te garanderen, maakten zes gemeenten en het bedrijfsleven uit de as Leiden-Katwijk nieuwe afspraken. Op woensdag 14 maart ondertekenden zij het convenant Ruimte voor bedrijven 2018 - 2022. Deze regionale overeenkomst vervangt het convenant dat de gemeente Leiden in 2016 met het bedrijfsleven afsloot.

Lees het artikel uit het Leidsch Dagblad van 23 januari 2018

Recent Blog

 • Sleeping Beauty

  Dat onze BTV onderwerp is van een masterscriptie maakt wel een beetje trots. Student Planologie Tijmen Polman onderzocht de consequenties van de herontwikkeling van bedrijfsterreinen. De Lammenschansdriehoek is een mooi schoolvoorbeeld voor zijn onderzoek. 

  Lees meer...

Actuele agenda

 • 15 en 22 juni weekendafsluiting N11

  In de weekenden van 15-17 juni en 22-24 juni sluit Rijkswaterstaat de N11 in beide richtingen af. Er is een verkeersplan opgesteld en het verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de A4. 

   
 • 10 april: Ondernemersdag071

  De gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Leidse regio organiseren op dinsdagmiddag 10 april de zesde editie van Ondernemersdag071

   
 • 30 mei: Ondernemersborrel Leiden

  Kennismaken met het nieuwe college kan op Woensdag 30 mei tijdens de Ondernemersborrel in de Stadsgehoorzaal (aanvang 17.30 uur). 

Lid worden

Wilt u actief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dit gebied en uitgenodigd worden op de borrels en vergaderingen die voor u worden georganiseerd? Meld u dan bij ons aan voor uw gratis lidmaatschap.

 

Aanmelden als lid